Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách 

bude 15.7. - 9.8.2019

 
 

 

 

Potvrzení za školné za rok 2018 bude vydáváno od 21.1.2019 do 3 pracovních dnů od požádání

 

 

 

Poplatky ve školním roce 2018/2019

 

Školné je stanoveno na 390,- Kč za měsíc.

Tento poplatek neplatí pouze děti, které jsou v posledním ročníku před školou.

/ předškoláci  a děti s odloženou školní docházkou /

 

Školné musí rodiče zaplati do 15. dne v tomtéž měsíci.

Stravné musí rodiče zaplatit do 15. dne následující měsíc.

na účet školy - 301129684/0600

 
 

 

 

 

Rozpočet školy na rok 2018

- ze státního rozpočtu 5 969 649,- KČ

- od zřizovatele 980 000,- Kč