POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ ŠKOLNÉHO ZA ROK 2017

Novela zákona 586/1992 Sb o dani z příjmu umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za umístění dítěte zaplacených v kalendářním roce. Za výdaj není považována platba za stravu.

O potvrzení zažádejte pí učitelky ve své třídě. Potvrzení Vám bude vydáno do 5ti pracovních dnů od zažádání.

Toto potvrzení bude vydáváno od 15.1.2018

 

 

 

 

O hlavních prázdninách bude 

mateřská škola uzavřena

od 16. 7. do 10.8. 2018

V této době nepřijímáme děti z jiných mateřských škol

 

Poplatky ve školním roce 2017/2018

 

Školné je stanoveno na 390,- Kč za měsíc.

Tento poplatek neplatí pouze děti, které jsou v posledním ročníku před školou.

/ předškoláci  a děti s odloženou školní docházkou /

 

Školné musí rodiče zaplati do 15. dne v tomtéž měsíci.

Stravné musí rodiče zaplatit do 15. dne následující měsíc.

na účet školy - 301129684/0600

 
 

 

 

 

Rozpočet školy na rok 2018

- ze státního rozpočtu 5 969 649,- KČ

- od zřizovatele 980 000,- Kč