Uzavření mateřské školy o hlavních prázdninách 

bude 15.7. - 9.8.2019

 
 

 

Schůzka pro rodiče dětí, které nastupují do MŠ od školního roku 2019/20 bude

 27.8.2019 od 15 hodin v budově MŠ

 

 

 

Poplatky ve školním roce 2019/2020

 

Školné je stanoveno na 375,- Kč za měsíc.

Tento poplatek neplatí pouze děti, které jsou v posledním ročníku před školou.

/ předškoláci  a děti s odloženou školní docházkou /

 

Školné musí rodiče zaplati do 15. dne v tomtéž měsíci.

Stravné musí rodiče zaplatit do 15. dne následující měsíc.

na účet školy - 301129684/0600

 
 

 

 

 

Rozpočet školy na rok 2019

- ze státního rozpočtu 6.108 506 Kč

- od zřizovatele 1.300 000 Kč