16.10.  Klaun Pepino - představení v MŠ

23.10.  Začíná sauna pro 2.,3.,4. třídu

22.11.  Pohádky pana Pohádky - představení v MŠ

10.12. - vánoční besídka 4.třída

11.12. - vánoční besídka 2.třída

12.12. - vánoční besídka 3.třída

13.12. - vánoční besídka 1.třída