Zápis do 5. mateřské školy Dobříš proběhne 

2. května 2018 v budově mateřské školy 

od 13.00 do 17.00 hodin

 
Přihlášky budou vydávány od 16.4. 2018 v budově MŠ nebo přímo v den zápisu.
Vyplněnou přihlášku je možno odevzdat pouze v den zápisu ve stanovenou dobu. 
Na přihlášku není potřeba potvrzení dětského lékaře. Potvrzení od lékaře budou předkládat pouze rodiče přijatých dětí.
K zápisu potřebujete občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Vše pouze k nahlédnutí.