Registrační čísla přihlášených dětí do 5. MŠ Dobříš 2.5.2019

 
Děti nepřijaté od školního roku 2019/2020
 
2,3,8,13,22,24,25,26,27,30,32,33,45,46,58,59,64,65,66,
 
Děti přijaté o školního roku 2019/2020
 
1,4,5,6,7,9,10,11,12,14,15,16,17,18,19,20,21,23,28,29,31,
34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,47,48,49,50,51,52,53,
54,55,56,57,60,61,62,63,67,68,69,70,71