Organizace dne

Denní program / vždy přizpůsoben potřebám dětí /

6.30 – 9.45 hod

 • scházení dětí, volné a řízené činnosti vztahující se k tématu nebo podle volby
 • individuální péče
 • ranní kruh
 • tělovýchovná chvilka
 • hygiena
 • dopolední svačina

9.45 – 11.45 hod

 • pobyt venku  / přizpůsoben povětrnostním podmínkám /
 • hygiena
 • oběd
 • odpočinek, pro děti které nespí volné hry, výtvarné činnosti, individuální péče

14.00 – 16.30 hod

 • odpolední svačina
 • hry a činnosti do odchodu domů / na zahradě nebo ve třídě /

.