Aktivity školy

Výlety : vlakem do okolí školy

            do zoologické zahrady - Plzeň nebo Praha

            parníkem po Orlické přehradě

            medvědárium Beroun

            Čapkova Strž

Divadla - dle nabídky v Praze, v Příbrami, v MŠ

Oslavy v MŠ - Den dětí

                    karnevaly

                    jarní a vánoční besídky

                    poslední zvonění

Velikonoční trh

Saunování v naší mateřské škole

Předplavecký výcvik v Příbrami

Pískání pro zdraví /hra na flétnu /

Práce s keramickou hlínou

Taneční výchova

 

Kromě předplaveckého výcviku v Příbrami, jsou veškeré aktivity s dětmi pod vedením paní učitelek.

Mateřská škola nevyužívá žádných služeb placených lektorů.

Jsme přesvědčeny, že všechny činnosti s dětmi v mateřské škole jsou v naší běžné pracovní náplni.