5. mateřská škola Dobříš

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Základní vizí naší školy je vytvářet dětem takové podmínky, které budou každodenně uspokojovat a respektovat jejich přirozené potřeby, předávat jim základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků, neponechat děti v pasivní roli, rozvíjet jejich samostatnost, zdravé sebevědomí, sebejistotu, tvořivost a pomáhat jim utvářet nové vztahy. Vést děti ke zdravému životnímu stylu a odpovědnosti. Jako hlavní náplň dne upřednostňovat tvořivou hru a individuální přístup. Tím vším položit základy celoživotního vzdělávání.

Vytvářet takové podmínky, které povedou ke spokojenosti dětí, jejich rodičů a zaměstnanců školy. Všechny činnosti týkající se dětí musí brát v úvahu přednostně jejich zájmy a potřeby, každé dítě má právo být jiné. Chceme být školou, do které se budou děti rády vracet a ze které se jim nebude chtít odcházet.